IF-klubben i Danmark

Opdateret 08.02.2017

Vigtigt!!! Fejl i girokort

Desværre er der en fejl i bankkontonr. på det kontingentgirokort, som vi udsender med posten i uge 3-4.

Klubbens korrekte kontonummer er 3188582, hvilket er påført kuverten med en label.

Bestyrelsen beklager.

Vintertræf på Mosede Fort

Årets vintertræf bød på en spændende rundvisning "under jorden" på fortet.

Fortet er en del af Forsvarsordningen af 1909, formålet var at forhindre en fjendtlig landgang ved Køge Bugt.

Så vi kunne konstatere, at det var/er en succes, da Køge endnu ikke er blevet invaderet :-)

Efter rundvisningen blev der budt på smørrebrød og drikke i Sejlklubben Greve Strand, hvilket var overordenligt hyggeligt, og der gik heller ikke lang tid inden sørøverhistorier og bedrifter på havet blev udvekslet.

Tak for en hyggelig lørdag

DM 2017 i Præstø

Da vi gerne skulle få et officielt DM i 2017 åbner vi op for tilmeldinger nu.

Tilmelding er ikke bindende, men en mulighed for at give alle en indikation af hvor mange både vi bliver.

Du kan forhåndstilmelde dig til Niels Flandrup på: formand@if-klubben.dk eller til Magnus Reitzel på: webmaster@if-klubben.dk

Forhåndstilmeldte både:

DEN 34

DEN 44

DEN 68

DEN 69

DEN 76

DEN 91

DEN 135

DEN 182

DEN 228

DEN 254

DEN 266

DEN 280

DEN 286

DEN 313

DM 2017 vil blive afholdt som et kombineret IF-træf og DM. Dvs. at det afholdes fra torsdag til søndag

DM afvikles fredag og lørdag, d. 18.-19. august.

Torsdag d.17. og søndag d. 20 er der aktiviteter bla. torsdags warm-up sejlads for alle IF-både, også dem der ikke sejler DM.

Alle dage vil dog byde på vanlig hygge. (et lille rygte forlyder om gamle vhs-optagelser fra et tidligere stævne).

(Nærmere info følger.)

Generalforsamling

Generalforsamling

onsdag den 22. marts 2017 i Sejlklubben Greve Strand Havnevej 20, Greve.

I tilmelder jer til spisning til Niels Flandrup på: formand@if-klubben.dk

Vær opmærksom på at middag betales af medlemmerne. (Se referat fra bestyrelsesmøde 7.6.2016).

Skriftlig indkaldelse med dagsorden poster bestyrelsen den 18. januar.

Træf og DM

IF-træf i Lemkenhafen d. 30.6-2.7.17. (Nærmere info følger).

DM 2017 bliver afholdt af Præstø sejlklub, og det bliver for IF klassen alene. Det kan give en mulighed for et kombineret DM og IF-træf. Der planlægges foreløbig med sejladsdage 17-19. august 2017. (Nærmere info følger.)

Referater fra bestyrelsesmøder i IF-klubben

kan indtil videre findes her http://www.if-forum.if-klubben.dk/#home. De ligger under "Om IF-klubben".