IF-klubben i Danmark

Vigtigt!!! Fejl i girokort

Desværre er der en fejl i bankkontonr. på det kontingentgirokort, som vi udsender med posten i uge 3-4.

Klubbens korrekte kontonummer er 3188582, hvilket er påført kuverten med en label.

Bestyrelsen beklager.

Vintertræf

obs,obs,obs, vi er pt. kun 10 tilmeldte dd. 19.1.2017. så for at arrangementet gerne skulle blive til noget, så skynd jer at melde til :-) inden mandag d. 23.1.

Vintertræf ved Mosede Fort, Mosede Strandvej 87 A, Greve, lørdag den 28. januar kl. 10.30

Klubben håber på et par hyggelige timer. Noget af tiden følges vi med en rundviser.

Afhængig af deltagerantallet kan det blive nødvendigt at dele deltagerne op, så der bliver to rundvisninger. Klubben betaler rundvisningen.

Entre kr. 75,-

Efter besøget går turen til Sejlklubben Greve Strand, som ligger tæt på fortet. Her har frivillige arrangeret frokost til os.

Pris kr. 75,-

Husk at medbringe kontanter til frokosten. Der kan ikke betales med kort eller mobilpay

Tilmelding senest fredag den 20. januar.

Tilmelding sendes til Niels Flandrup på: formand@if-klubben.dk

Vi håber at se mange nye og gamle medlemmer.

Venlig hilsen bestyrelsen

Generalforsamling

Generalforsamling

onsdag den 22. marts 2017 i Sejlklubben Greve Strand Havnevej 20, Greve.

Skriftlig indkaldelse med dagsorden poster bestyrelsen den 18. januar.

Træf og DM

IF-træf i Lemkenhafen d. 30.6-2.7.17. (Nærmere info følger).

DM 2017 bliver afholdt af Præstø sejlklub, og det bliver for IF klassen alene. Det kan give en mulighed for et kombineret DM og IF-træf. Der planlægges foreløbig med sejladsdage 17-19. august 2017. (Nærmere info følger.)